Văn bản

Lĩnh vực Loại VB Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu File
415/QĐ-TTg Đo đạc và bản đồ Quyết định Chính phủ 12/04/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ 415.signed
13/2019/QĐ-UBND Đất đai Quyết định UBND tỉnh 01/03/2019 Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 13QP.signed
415/QĐ-TTg Đo đạc và bản đồ Quyết định Chính phủ 12/04/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
415/QĐ-TTg Đo đạc và bản đồ Quyết định Chính phủ 12/04/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ