Liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ:

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: số 618 đường Mê Linh – phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 0211 3 862 682

Email: vinhphucredcross@gmail.com

Website: nhandaovinhphuc.org.vn