Cơ cấu tổ chức

1. Thường Trực tỉnh Hội
– Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình.
Điện thoại: 0975.514.186
Email: nguyenbinhctdvp@gmail.com
– Các Phó chủ tịch:
+ Ông Đỗ Văn Khởi.
Điện thoại : 0988.164.052
Email: khoiabk@gmail.com
+ Bà Phạm Thị Kim Dung.
Điện thoại: 0982.104.475
Email: kimdungctdvp@gmail.com
+ Ông Nguyễn Văn Kiệm
Điện thoại: 0913.374.966
Email: nguyenkiem1966@gmail.com

2. Văn Phòng tỉnh Hội
– Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Ông Nguyễn Kỳ Anh.
Điện thoại : 0914.428.866
Email: kyanhha@gmail.com
– Phó Chánh Văn phòng: Bà Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0977.459.226
Email: hienctdvp@gmail.com

3. Phòng Công tác xã hội và Truyền thông
– Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang Trung.
Điện thoại: 0989.485.939
Email : nguyenvantrung66.vp@gmail.com
– Phó trưởng phòng: Ông Đào Văn Hữu.
Điện thoại :0968.925.000
Email : daovanhuu@gmail.com

4. Phòng Chăm sóc sức khỏe
– Trưởng phòng: Ông Vũ Kiên Kường.
Điện thoại: 0985.193.024
Email: csskvp@gmail.com

5. Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc mầu da cam/Dioxin và người tàn tật
– Giám đốc: Ông Đỗ Văn Khởi.
Điện thoại: 0211 3 720.616 – 0988.164.052
Email: khoiabk@gmail.com
– Phó Giám đốc: Ông Đào Trọng Hiếu.
Điện thoại: 0979.146.748
Email : hieu.ttdcvp@gmail.com
– Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Vạn.
Điện thoại: 0988.345.578
Email: vanbspk@gmail.com

6. Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo
– Phó Giám đốc phụ trách: Bà Lê Thị Thúy Hòa
Điện thoại: 0989.097.972
Email: hoa72ctdvp@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *