Tài liệu tham khảo

Sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo

Vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và nhận làm Chủ tịch danh dự đầu tiên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với sứ mệnh một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, ngay từ lúcChi tiết »

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” – 14 tháng 6 năm 2014

– Số: 63 /HD-BCĐQG – Ngày ban hành: 6/5/2014 13999552299210_Huongdanthuchien14.6.2014

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/2014)

13969506029370_DecuongTT85.2014 (1)

Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020

13929580489370_QuycheTE.VNRC.2013 (4)