Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa

Tổng kết Dự án “Rừng ngập mặn – Giảm thiểu rủi ro thảm họa” năm 2013

image001(30)

Năm 2013, Dự án “Rừng ngập mặn – Giảm thiểu rủi ro thảm họa” tiếp tục triển khai tại 10 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, VĩnhChi tiết »