Công tác hiến máu tình nguyện

HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG “LỄ HỘI XUÂN HỒNG” NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 22/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc về việc “Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019”. NgayChi tiết »

Hồ sơ địa chỉ nhân đạo

ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO CẦN GIÚP ĐỠ

Chị Dương Bích Ngọc Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Hoàn cảnh: Cuộc đời của chị Dương Bích Ngọc gắn liền với 2 chữ cay đăng và tủi hờn. Bản thân chị từ nhỏChi tiết »